Педагогически колектив - Ръководство


РЪКОВОДСТВО :

 

ДИРЕКТОР: ГЬОНЮЛ АЗИС ЮЗЕИР

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ:

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ – ГИНКА ИВАНОВА

ЗАС - ПЕТЯ ВЪЛКОВА

Всички права запазени! ©НУ Христо Ботев