Обяви, съобщения

обучение от разстояние в електронна среда


За учениците от НУ"Христо Ботев" с.Снежина обучението от разстояние в електронна среда продължава: от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл. Ще се учи по установения график.Всички права запазени! ©НУ Христо Ботев