Обяви, съобщения

обучение в електронна среда от разстояние


Обучението на учениците от НУ"Христо Ботев"с.Снежина, считано от 25.11.2020 г. до 30.11.2020 г. ще се осъществява от разстояние в електронна среда. Часовете ще се провеждат по установен график с 20-минутна продължителност.Всички права запазени! ©НУ Христо Ботев