Обяви, съобщения

съобщение


Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия по Заповед №3409/10.11.2020 г. на Кмета на Община Провадия г-н Жоро Илчев. Преминава се на дистанционна форма на обучение, считано от 11.11.2020 г. до 24.11.2020 г. Възстановяване на присъствените учебни занятия на 25.11.2020 г.

 

 

График

за провеждане на часове в електронна среда в НУ " Христо Ботев "с. Снежина

I-IV клас

1. час - 9.00-9.20 ч.

10 минути междучасие

2. час 9.30-9.50 ч.

25 минути  голямо междучасие

3.час 10.15-10.35 ч.

10 минути междучасие

4. час 10.45-11.05 ч.

10 минути междучасие

5.час 11.15-11.35 ч.

10минути междучасие

6.час 11.45-12.05ч.

Часове за консултации-14.00-16.00ч.

Гьонюл Юзеир

Директор на НУ " Христо Ботев " с. СнежинаВсички права запазени! ©НУ Христо Ботев