Полезна информация - Бюджет

- отчет бюджет м.12.ДД разход

- отчет бюджет м.12.ДД приход

- отчет бюджет м.12.МД

- Вътрешни правила за работна заплата

- Отчет за изпълнението на бюджета - СЕС към 30.09.2020г.

- Отчет за изпълнението на бюджета - ДД към 30.09.2020г.

- Отчет за изпълнението на бюджета - Дофинансиране към 30.09.2020г.

- Бюджет 2020

- Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.-Дофинансиране

- Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019г. -Стойностни показатели

- Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.-ДД

- Отчет за изпълнение на бюджета ДД към 30.06.2019г.

- Отчет за изпълнение на бюджета MД към 30.06.2019г.

- Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.

- Бюджет 2019 Общообразувателни училища

- Бюджет 2019 ПГ

- Бюджет 2019

- Отчет за изпълнение на бюджета ДД към 30.09.2018г.

- Отчет за изпълнение на бюджета МД към 30.09.2018г.

- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2018г. - КЛ

- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018г. - КЛ

- Годишен план и отчет към 31.12.2017г.

- Годишен план и отчет към 31.03.2017г.

- Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017г.

- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018г.

Съобщения

Данни за контакт

НУ "Христо Ботев"

адрес:с. Снежина, общ. Провадия
тел. +359 878158117
Директор: Гьонюл Юзеир
Всички права запазени! ©НУ Христо Ботев