Обяви, съобщения

Съобщение

Преустановяват се присъствените учебни занятия от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл. , учениците преминават в обучение...
координати длъжностно лице по защита на лични данни

телефонен номер за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: 0878162117


обучение от разстояние в електронна среда

За учениците от НУ"Христо Ботев" с.Снежина обучението от разстояние в електронна среда продължава: от 27.11.2020 г....
1 2 3 4 5
Всички права запазени! ©НУ Христо Ботев