Обяви, съобщения

координати длъжностно лице по защита на лични данни

телефонен номер за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: 0878162117


обучение от разстояние в електронна среда

За учениците от НУ"Христо Ботев" с.Снежина обучението от разстояние в електронна среда продължава: от 27.11.2020 г....
обучение в електронна среда от разстояние

Обучението на учениците от НУ"Христо Ботев"с.Снежина, считано от 25.11.2020 г. до 30.11.2020 г. ще се осъществява от разстояние...
1 2 3 4 5
Всички права запазени! ©НУ Христо Ботев